Το μυστικό του κατάλληλου υγρού ή η μαγική επίδραση της προπυλενικής γλυκόλης