Σύστημα ύγρανσης με σφουγγάρι ή ακρυλικό πολυμερές