Ο υγραντήρας εκκρίνει ρετσίνι

Τα ειδικά έλαια που υπάρχουν στο ξύλο του ισπανικού κέδρου μπορεί να προκαλέσουν το σχηματισμό ρετσινιού στην επιφάνεια του ξύλου. Αυτό συμβαίνει ιδιαιτέρως όταν, αντιθέτως με το ξύλο που χρησιμοποιείται στους υγραντήρες της adorini, το ξύλο δεν έχει στεγνώσει επαρκώς πριν την κατασκευή του υγραντήρα. Το ρετσίνι είναι πολύ κολλώδες και μπορεί να αφαιρεθεί συνήθως με ασετόν.

Τα σημεία που εμφάνισαν ρετσίνι θα πρέπει να τριφτούν με πολύ ψιλό γυαλόχαρτο. Αυτή η διαδικασία καθαρισμού θα πρέπει να επαναληφθεί 2-3 φορές, ιδιαίτερα όταν υπάρχει παχιά επένδυση κέδρου. Το κολλώδες ρετσίνι δεν επηρεάζει την ποιότητα των πούρων, ωστόσο μπορεί να βλάψει τα εξωτερικά φύλλα καπνού εάν τα πούρα έρθουν σε άμεση επαφή με το ρετσίνι.

Μετά τη χρήση του καθαριστικού (ασετόν), ο υγραντήρας θα πρέπει να αεριστεί πολύ καλά πριν τοποθετηθούν τα πούρα πάλι σ’αυτόν.

συνέχεια στο “επαναφορά ξερών πούρων”