Υπερβολικά χαμηλή υγρασία

Εάν τα επίπεδα υγρασίας είναι πολύ χαμηλά μέσα στον υγραντήρα, μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

  • Πρέπει να σιγουρευτείτε ότι το υγρόμετρο είναι σωστά ρυθμισμένο σύμφωνα με τη μέθοδο του διαλύματος αλατιού, ότι το σύστημα ύγρανσης έχει αναπληρωθεί με το διάλυμα προπυλενικής γλυκόλης (εφόσον χρησιμοποιείτε σύστημα ύγρανσης σφουγγαριού) και ότι το εσωτερικό του υγραντήρα είχε υγρανθεί επαρκώς πριν τη πρώτη χρήση.
  • Μπορείτε να γεμίσετε το σύστημα ύγρανσης με απιονισμένο νερό.
  • Εάν η πτώση της υγρασίας εμφανιστεί μετά από μεγάλη χρονική διάρκεια χρήσης, υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει χαλάσει το σύστημα ύγρανσης. Αν για παράδειγμα χρησιμοποιείται νερό βρύσης, οι πόροι του σφουγγαριού μπορεί να φράξουν, ενώ με την η υπερβολική χρήση προπυλενικής γλυκόλης, η επιφανειακή κρούστα μπορεί να αποτρέψει την περαιτέρω απορρόφηση του απιονισμένου νερού.

Η πτώση των επιπέδων υγρασίας αμέσως μετά την τοποθέτηση ξερών πούρων στον υγραντήρα είναι φυσιολογική. Μετά από μερικές μέρες, η υγρασία στον υγραντήρα θα σταθεροποιηθεί. Επίσης, το άνοιγμα του υγραντήρα προκαλεί την πτώση της υγρασίας μέσα σ’αυτόν για μικρό χρονικό διάστημα.

Οι αποκλίσεις μερικών ποσοστιαίων μονάδων από το 70% δεν θα πρέπει να ανησυχούν καθώς θα πρέπει να λάβετε υπόψιν τις επεξηγήσεις που αφορούν στην ακρίβεια της μέτρησης υγρασίας (Δείτε επίσης το ”ακρίβεια υγρόμετρου”).

συνέχεια στο “υπερβολικά υψηλή υγρασία”