Υπερβολικά υψηλή υγρασία

Εάν η υγρασία στον υγραντήρα είναι υπερβολικά υψηλή, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Σιγουρευτείτε ότι το υγρόμετρο είναι σωστά ρυθμισμένο σύμφωνα με τη μέθοδο του διαλύματος αλατιού, ότι το σύστημα ύγρανσης έχει αναπληρωθεί με το διάλυμα προπυλενικής γλυκόλης (εφόσον χρησιμοποιείτε σύστημα ύγρανσης σφουγγαριού) και ότι το εσωτερικό του υγραντήρα είχε υγρανθεί επαρκώς πριν τη πρώτη χρήση.
  • Αφορά μόνο συστήματα ύγρανσης σφουγγαριού: Εάν δεν έχετε γεμίσει το σύστημα ύγρανσης με διάλυμα προπυλενικής γλυκόλης, τότε ίσως αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνετε.

Οι αποκλίσεις μερικών ποσοστιαίων μονάδων από το 70% δεν θα πρέπει να ανησυχούν καθώς θα πρέπει να λάβετε υπόψιν τις επεξηγήσεις που αφορούν στην ακρίβεια της μέτρησης υγρασίας (Δείτε επίσης το ”ακρίβεια υγρόμετρου”).

συνέχεια στο “ο υγραντήρας εκκρίνει ρετσίνι”