Αναλογικό ή ψηφιακό;

Οι υγραντήρες γενικά είναι εξοπλισμένοι με αναλογικά υγρόμετρα.
Εδώ πρέπει να γίνει διαχωρισμός σε τρία συστήματα αναλογικών υγρόμετρων:

  • Αναλογικά υγρόμετρα με μεταλλικό έλασμα:
    Υγρόμετρα με μεταλλικό έλασμα χρησιμοποιούνται στην πλειονότητα των υγραντήρων. Αυτά τα υγρόμετρα κοστίζουν λιγότερο, αλλά προσφέρουν περιορισμένη ακρίβεια.
  • Αναλογικά υγρόμετρα φυσικής τρίχας:
    Τα υγρόμετρα με φυσική τρίχα είναι πιο ακριβή. Δυστυχώς, ο κόπος που απαιτείται για να διατηρηθεί η ακρίβεια αυτών των υγρόμετρων είναι σημαντικός. Επομένως, αυτά τα υγρόμετρα δεν αποτελούν την πρώτη επιλογή για χρήση σε υγραντήρες.
  • Αναλογικά υγρόμετρα συνθετικής τρίχας:
    Τα υγρόμετρα με συνθετική τρίχα έχουν σχεδόν την ίδια ακρίβεια με τα υγρόμετρα φυσικής τρίχας. Ωστόσο, δεν απαιτείται καμία συντήρηση εκ μέρους του χρήστη. Συνεπώς, θα πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή για χρήση σε υγραντήρες.

Τα υγρόμετρα τρίχας adorini μετρούν την υγρασία βασιζόμενα σε υψηλής ποιότητας συνθετική τρίχα. Παράγονται αποκλειστικά για την adorini από αναγνωρισμένο Γερμανό κατασκευαστή σε ειδική “έκδοση για πούρα” που είναι βελτιστοποιημένη για τα υψηλά επίπεδα υγρασίας μέσα στους υγραντήρες. Τα υγρόμετρα αποδίδουν την μέγιστη ακρίβεια μέσα σε μια συγκεκριμένη περιοχή υγρασίας. Επομένως, τα συνηθισμένα υγρόμετρα είναι ρυθμισμένα να αποδίδουν με μέγιστη ακρίβεια σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα υγρασίας (υγρασία δωματίου), από 30% έως 60%. Για τα συνηθισμένα για την αποθήκευση πούρων επίπεδα υγρασίας άνω του 65%, η ακρίβεια αυτών των απλών αναλογικών και ψηφιακών υγρόμετρων μειώνεται σημαντικά.

Το υγρόμετρο τρίχας adorini αποστέλλεται ρυθμισμένο ώστε να μην απαιτείται καμία ρύθμιση πριν τη χρήση.

Εναλλακτικά, ο υγραντήρας μπορεί να εξοπλιστεί με ψηφιακό υγρόμετρο. Τα ψηφιακά υγρόμετρα είναι πιο ευανάγνωστα και δεν απαιτούν ρύθμιση. Παρακαλώ σημειώστε ότι τα ψηφιακά υγρόμετρα χρειάζονται κάποιο χρόνο ώστε να ανταποκριθούν στις αλλαγές υγρασίας και δεν εμφανίζουν αυτές τις αλλαγές ακαριαία. Τα ψηφιακά υγρόμετρα δεν είναι απαραίτητα πιο ακριβή από τα αναλογικά υγρόμετρα. Το ψηφιακό υγρόμετρο adorini είναι ένα από τα λίγα ψηφιακά υγρόμετρα στην αγορά που είναι εξειδικευμένο για μέγιστη ακρίβεια σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%.

συνέχεια στο “μετρώντας την ακρίβεια”