Μετρώντας την ακρίβεια

Τα αναλογικά υγρόμετρα πρέπει να ρυθμιστούν πριν την πρώτη χρήση. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα αποτελούν τα υγρόμετρα τρίχας της adorini, που ρυθμίζονται με προσοχή πριν τη διάθεσή τους. Εντούτοις, ακόμα και το υγρόμετρο της adorini μπορεί να χρειαστεί επαναρύθμιση σε περίπτωση δυνατών κραδασμών κατά τη μεταφορά.

Όπως έχει αναφερθεί, η ακρίβεια των επικρατέστερων υγρόμετρων μεταλλικού ελάσματος είναι περιορισμένη. Η ακρίβεια των υγρόμετρων τρίχας της adorini είναι μεγαλύτερη, αφού έχει βελτιστοποιηθεί για τα υψηλά επίπεδα υγρασίας που επικρατούν μέσα σε έναν υγραντήρα. Πάντως, θα πρέπει να έχετε κατά νου, ότι σε σύγκριση με τη μέτρηση θερμοκρασίας, η μέτρηση της υγρασίας είναι από τη φύση της λιγότερο ακριβής. Ακόμη και για επαγγελματικά υγρόμετρα που προορίζονται για εργαστηριακή χρήση και κοστίζουν πάνω από €75, οι κατασκευαστές πιστοποιούν ακρίβεια μόνο στο + / – 2%.

Τα αναλογικά υγρόμετρα καλό είναι να επαναρυθμιστούν μία φορά το χρόνο. Εάν ένας υγραντήρας είναι εξοπλισμένος με παραδοσιακό υγρόμετρο μεταλλικού ελάσματος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δίνετε προσοχή στις αλλαγές των επιπέδων υγρασίας. Όταν χρησιμοποιείται σύστημα ύγρανσης με βάση το ακρυλικό πολυμερές ή με βάση το σφουγγάρι και διάλυμα προπυλενικής γλυκόλης (Δείτε επίσης τις οδηγίες για συστήματα ύγρανσης), η υγρασία θα σταθεροποιηθεί αυτόματα γύρω στο 70%. Εδώ πρέπει απλώς να αναπληρωθεί το απιονισμένο νερό ή η προπυλενική γλυκόλη (για συστήματα ύγρανσης σφουγγαριού) μόλις αρχίσει να πέφτει η υγρασία. Εάν δεν είστε σίγουρος/η, ακουμπήστε τα πούρα για να διαπιστώσετε εάν φυλάσσονται σε κατάλληλες συνθήκες.

συνέχεια στις πληροφορίες για τη σωστή προετοιμασία του υγραντήρα: “Ρύθμιση του υγρόμετρου”