Τρίτο βήμα: Ύγρανση του υγραντήρα

Τα εσωτερικά τοιχώματα του υγραντήρα, τα συρτάρια και οι λοιπές εσωτερικές επιφάνειες του υγραντήρα θα πρέπει να υγρανθούν με ένα βρεγμένο με απιονισμένο νερό πανί.

Τοποθετήστε ένα ποτήρι γεμάτο με απιονισμένο νερό στον υγραντήρα και αφήστε το για τρεις μέρες στον κλειστό υγραντήρα. Εάν το ποτήρι με το νερό θερμανθεί προηγουμένως στο φούρνο μικροκυμάτων, το νερό θα απορροφηθεί πιο γρήγορα και ο υγραντήρας θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από μία μόνο μέρα. Τα εσωτερικά τοιχώματα του υγραντήρα θα πρέπει να έχουν απορροφήσει αρκετή υγρασία.

συνέχεια στην αποθήκευση πούρων: “ροή φρέσκου αέρα”