Δεύτερο βήμα: Γέμισμα του συστήματος ύγρανσης

Τοποθετήστε το σύστημα ύγρανσης σε ένα πιάτο και βρέξτε το με το διάλυμα προπυλενικής γλυκόλης (για συστήματα ύγρανσης σφουγγαριού) ή απιονισμένο νερό (για το σύστημα ύγρανσης adorini deluxe premium βασισμένο σε ακρυλικό πολυμερές). Αφήστε το σύστημα ύγρανσης στο υγρό για περίπου 5 λεπτά. Μόλις το σύστημα ύγρανσης απορροφήσει αρκετό υγρό, τινάξτε το, ώστε να αφαιρεθεί το υγρό που δεν απορροφήθηκε. Έπειτα στεγνώστε το σύστημα ύγρανσης με ένα πανί και τοποθετήστε το στον υγραντήρα.

συνέχεια στο “Τρίτο βήμα: Ύγρανση του υγραντήρα”