Πρώτο βήμα: Ρύθμιση του υγρόμετρου

Μετά από την αγορά ενός υγραντήρα και πριν τοποθετηθούν πούρα σ’αυτόν, πρέπει να εκτελεστούν κάποια απλά βήματα προετοιμασίας. Ειδάλλως, η ξερή επένδυση από ξύλο κέδρου θα απορροφήσει υγρασία από τα πούρα. Οι υγραντήρες adorini deluxe είναι εξοπλισμένοι με το ακριβές υγρόμετρο τρίχας της adorini και το σύστημα ύγρανσης adorini premium deluxe βασισμένο σε ακρυλικό πολυμερές.

Σημειώστε ότι η ρύθμιση δεν είναι απαραίτητη εάν έχετε αγοράσει το υγρόμετρο τρίχας της adorini, που είναι εγκατεστημένο στον υγραντήρα adorini deluxe. Το υγρόμετρο τρίχας της adorini πωλείται ήδη ρυθμισμένο και η επαναρύθμιση πιθανώς να είναι απαραίτητη μόνο εφόσον υπάρξουν δυνατοί κραδασμοί κατά τη μεταφορά.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να ρυθμιστεί ένα αναλογικό υγρόμετρο:

  • Η προτεινόμενη και ακριβέστερη μέθοδος ρύθμισης είναι η τοποθέτηση του υγρόμετρου σε ένα μικρό πλαστικό δοχείο μαζί με ένα διάλυμα αλατιού. Θα πρέπει να γεμίσετε μια κούπα ή ένα κουτάλι με αλάτι και να το βρέξετε με λίγες σταγόνες νερού. Το αλάτι δεν πρέπει να διαλυθεί, αλλά να είναι απλώς υγρό. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το υγρόμετρο και το αλάτι μέσα σε ένα πλαστικό δοχείο που να κλείνει καλά και περιμένετε. Μετά από περίπου 8 ώρες η υγρασία μέσα στο δοχείο θα πρέπει να έχει φτάσει στο75%. Κατόπιν ρυθμίστε το υγρόμετρου από την πίσω όψη του με ένα κατσαβίδι ώστε ο δείκτης να είναι στο 75%.
  • Εναλλακτικά μπορείτε να αφαιρέσετε το υγρόμετρο από τον υγραντήρα, να το τυλίξετε σε μία καλά βρεγμένη πετσέτα, να περίμενετε περίπου μία ώρα και μετά να ρυθμίσετε το υγρόμετρο από την πίσω όψη του με ένα κατσαβίδι ώστε να δείχνει 96% σχετική υγρασία.

συνέχεια στο “Δεύτερο βήμα: Γέμισμα του συστήματος ύγρανσης”

Δεύτερο βήμα: Γέμισμα του συστήματος ύγρανσης

Τοποθετήστε το σύστημα ύγρανσης σε ένα πιάτο και βρέξτε το με το διάλυμα προπυλενικής γλυκόλης (για συστήματα ύγρανσης σφουγγαριού) ή απιονισμένο νερό (για το σύστημα ύγρανσης adorini deluxe premium βασισμένο σε ακρυλικό πολυμερές). Αφήστε το σύστημα ύγρανσης στο υγρό για περίπου 5 λεπτά. Μόλις το σύστημα ύγρανσης απορροφήσει αρκετό υγρό, τινάξτε το, ώστε να αφαιρεθεί το υγρό που δεν απορροφήθηκε. Έπειτα στεγνώστε το σύστημα ύγρανσης με ένα πανί και τοποθετήστε το στον υγραντήρα.

συνέχεια στο “Τρίτο βήμα: Ύγρανση του υγραντήρα”

Τρίτο βήμα: Ύγρανση του υγραντήρα

Τα εσωτερικά τοιχώματα του υγραντήρα, τα συρτάρια και οι λοιπές εσωτερικές επιφάνειες του υγραντήρα θα πρέπει να υγρανθούν με ένα βρεγμένο με απιονισμένο νερό πανί.

Τοποθετήστε ένα ποτήρι γεμάτο με απιονισμένο νερό στον υγραντήρα και αφήστε το για τρεις μέρες στον κλειστό υγραντήρα. Εάν το ποτήρι με το νερό θερμανθεί προηγουμένως στο φούρνο μικροκυμάτων, το νερό θα απορροφηθεί πιο γρήγορα και ο υγραντήρας θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από μία μόνο μέρα. Τα εσωτερικά τοιχώματα του υγραντήρα θα πρέπει να έχουν απορροφήσει αρκετή υγρασία.

συνέχεια στην αποθήκευση πούρων: “ροή φρέσκου αέρα”