Πρέπει ο υγραντήρας να κλείνει αεροστεγός;

Οι υγραντήρες πρέπει να κλείνουν αρκετά καλά ώστε να μπορεί να διατηρηθεί ένα σταθερό επίπεδο εσωτερικής υγρασίας.

συνέχεια στο “γυάλινο ή ξύλινο καπάκι”