Γέμισμα – πόσο συχνά;

Τα συστήματα ύγρανσης πολυμερούς (π.χ. το σύστημα ύγρανσης adorini deluxe premium) πρέπει να αναπληρώνονται με απιονισμένο νερό περίπου μία φορά το μήνα. Το πόσο συχνά πρέπει να αναπληρωθεί το σύστημα ύγρανσης εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες: Η συχνότητα που ανοίγετε τον υγραντήρα, το πλήθος των αποθηκευμένων πούρων, το μέγεθος του συστήματος ύγρανσης, η εξωτερική υγρασία, η εξωτερική θερμοκρασία, κ.α.

συνέχεια στις πληροφορίες για το υγρόμετρο: “ψηφιακό ή αναλογικό”