Πρέπει να αλλάζεται η θέση των πούρων στον υγραντήρα σε τακτική βάση;